Stara preša

Društvo vinogradnikov in sadjarjev si šteje za velik dosežek postavitev stare preše in nadstrešnice na Laštati. Prešo in okolico vsakoletno dograjujejo in urejajo. Ob sami preši smo posadili nekaj trt, predvsem starejših samorodnic.

Posajena je tudi žametna črnina, potomka iz Lenta, ki nam jo je podarila Mestna občina Maribor. Vsako leto se tu organizira martinovanje. Ob preši pa je tudi lepo mesto za počitek sredi vasi.

Turistično društvo Hotiza
Petrova ulica 30, Hotiza
9220 Lendava
info@hotiza.si