Hotiški brod

Hotiški brod sega daleč nazaj v zgodovino in po njem bi naj dobila naša vas celo ime. Vas je bila prvič omenjena leta 1389 pod imenom Hodica. Pomenilo naj bi  kraj, kjer so ljudje »hodili« z brodom prek reke Mure. Tudi v Habsburški monarhiji je vas imela ime Murarév, kar naj pomeni murski brod. Dokumenti govorijo, da je vas med madžarsko revolucijo 1848–1849 utrpela mnogo škode, ker je podpirala Jelačićevo vojsko. Da bi preprečili prehod cesarske vojske, so brod Madžari 13. decembra 1848 potopili. Brod je služil za prevoz ljudi in vozov čez reko Muro. Na drugi strani Mure so ljudje imeli vinograde, gozdove, njive in tudi sorodnike,  ki so jih obiskovali. Pozneje je brod služil kot turistična zanimivost, ki so si ga turisti prišli ogledat od blizu in daleč. Po razpadu Jugoslavije, ko sta nastali novi državi Slovenija in Hrvaška, se je brod preselil na potok »Jedro«, ki teče ob robu naše vasi in je sedaj namenjen za turistične oglede.

Turistično društvo Hotiza
Petrova ulica 30, Hotiza
9220 Lendava
info@hotiza.si