Cerkev sv. Petra in Pavla

Hotiza je do ustanovitve lastne župnije leta 1955 spadala pod lendavsko župnijo. Leta 1924 so se domačini odločili za širitev tedanje kapelice Srca Jezusovega in še istega leta so jo tudi dokončali. Razširili so ladjo, dozidali križni prezbiterij ter zgradili zakristijo. Tloris cerkve je v obliki križa. Posebnost hotiške cerkve so gotski podporniki z romanskim okrasnim vencem okoli strehe. Cerkev je posvečena sv. Petru in Pavlu, ki sta tudi upodobljena na sliki na glavnem oltarju, sv. Peter s ključi, sv. Pavel pa z mečem in knjigo.

Sv. Peter je tudi zavetnik ribičev in tako tudi povezan z našo vasjo, ribištvom in ribami.

Pred glavnim oltarjem je novejši daritveni oltar, ki je obrnjen k ljudstvu. V cerkvi se nahajata še stranska oltarja. Na desni je oltar Srca Jezusovega, ki je prej služil kot glavni oltar, na levi pa je Marijin oltar. Istega leta, kot so razširili cerkev, je Hotiza postala samostojna duhovnija (ekspozitura), leta 1955 pa samostojna župnija. Župnija zajema zgolj naselje Hotiza.

Turistično društvo Hotiza
Petrova ulica 30, Hotiza
9220 Lendava
info@hotiza.si